Symfonia Sklep w Google+
Symfonia Sklep na Youtube
Pomoc on-line

Do skonfigurowania sesji niezbędny jest unikatowy indentyfikator i jednorazowe hasło. 

Usługa serwisowa jest płatna wg. stawki za 1 rh.   

Po zakończeniu sesji zdalnej zostanie wystawiona Faktura VAT.

Poniżej umieszczony jest link do do programu RAS SERWIS_TeamViewer. Pobranie programu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

symfonia sklep partner

Zdalny dostęp i pomoc przez Internet z wykorzystaniem TeamViewer

Symfonia sklep Opole

social media button generator

Aktualne informacje, które znajdziesz poniżej:

 1. Nowe Kadry i Płace - One Payroll i Premium Pack - http://symfonia-sklep.pl/sage-symfonia-erp-kadry-i-place-one-payroll

 2. Ustawodawstwo i zmiany prawne
   Konsekwencje wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru czynnych podatników VAT  hnghfghgf
   Split Payment  hnghfghgf
   Korekta JPK_VAT jak i kiedy ją złożyć?  hnghfghgf
  RODO: ochrona danych osobowych. Zmiany od 1 stycznia 2018  hnghfghgf
  Nowe narzędzie weryfikacji rzetelności kontahenta - Rejestr Dłużników wobec Skarbu Państwa hnghfghgf
  Jeden przelew do ZUS od stycznia 2018 hnghfghgf

 3. JPK - elektroniczne kontrole podatkowe - fiskus prześwietla transakcje hnghfghgf

 4. e-Audytor - jak sprawdzić poprawnośc pliku JPK Kliknij

 

Sage Symfonia 2017

Nowa wersja oprogramwoania Symfonia jest już na rynku. Opis zmian znajdziesz tutaj: http://symfonia-sklep.pl/index.php/symfonia-aktualne-wersje

Wersjami demontracyjne są tu: http://symfonia-sklep.pl/index.php/symfonia-wersje-demonstracyjne

W przypadku pytań, chęci zakupu programu lub uaktualnienia sjuż posiadanego zapraszamy do kontaktu: 77 441 71 71 lub mail


JPK - elektroniczne kontrole podatkowe

 JPK elektroniczne kontrole podatkowe    

Od 1 lipca 2016 roku urzędy skarbowe będą przeprowadzać kontrole w formie elektronicznej. Do tego celu będą żądać od badanej firmy danych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Za niewdrożenie JPK i nieudostępnienie danych będzie groziła odpowiedzialność karno-skarbowa. Sprawdź czym jest JPK, jakie firmy będą podlegać e-kontrolom oraz jak przygotować firmę do nowych zasad. Wymóg ten na początku będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorst tj.:

ü  Zatrudniające powyżej 250 pracowników lub

ü  Których roczny obrót przekracza równowartość w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu rocznego przekracza równowartość w złotych 43 milionów euro.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły w początkowym okresie wprowadzania zmian odmówić przekazania danych w Jednolitym Pliku Kontrolnym lecz nie wykluczone, że będzie to skutkowało natychmiastowym przeprowadzeniem kontroli w dotychczasowej formie.

W pierwszej kolejności pełne wsparcie i możliowść generowania Jednolitego pliku kontrolnego otrzymają klienci oprogramwoania Sage Symfonia ERP wraz z wykupiona usługą Gwarancji.

 

Od stycznia małe i średnie firmy obowiązkowo zaraportują JPK. Nowelizacja Ordynacji podatkowej została przyjęta przez Sejm 13 maja 2016 r. Przegłosowano zmiany w prawie podatkowym, które radykalnie rozszerzają krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania danych finansowych przy pomocy Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Sejm przyjął dwie istotne zmiany w prawie podatkowym:

ü Ustawodawca odszedł od pierwotnie wprowadzonej zasady raportowania danych z JPK tylko na żądanie organu skarbowego. Dodając do ustawy art. 82b wprowadzono obowiązkowe, co miesięczne raportowanie jednej ze struktur kontrolnych (JPK_VAT).  Obowiązek ten ma dotyczyć tzw. dużych firm już od 1 lipca 2016 r. Raport JPK_VAT ma być dostarczany wraz z deklaracją vatowską, czyli do 25 dnia każdego miesiąca. Co istotne – nie ma znaczenia, czy podatnik składa deklaracje miesięczne czy kwartalne. 

ü ten sam obowiązek ma dotyczyć firmy z sektora MSP. Przepisy wprowadzające JPK do Ordynacji podatkowej zakładały, że przedsiębiorstwa wypełniające definicję małego i średniego przedsiębiorcy będą mogły skorzystać z okresu przejściowego (od 1 lipca 2016 do 1 lipca 2018 r.). W tym okresie organ kontrolny będzie mógł zażądać od podatnika raportu w formie JPK, jednakże przedsiębiorca miał prawo odmówić składania raportu w takiej formie. Najnowsze zmiany w Ordynacji zmieniają i to. Gdy uchwalona nowela wejdzie w życie, także mali i średni przedsiębiorcy będą obowiązkowo raportowali dane dotyczące podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ten ma objąć przedstawicieli sektora MSP już od 1 stycznia 2017. Oznacza to tym samym, że małe i średnie firmy mają już tylko nieco ponad pół roku by znaleźć odpowiedniego dostawcę oprogramowania, potrafiącego wygenerować odpowiedni plik kontrolny. Mimo iż obowiązek będzie dotyczył tylko jednej struktury (VAT_JPK), to jednak trzeba pamiętać, że większość programów finansowo-księgowych będzie przystosowana do generowania JPK ze wszystkich struktur.

Na obecną chwilę z podanych informacji przez MF Jednolity Plik Kontrolny ma składać się z 7 osobnych struktur raportowych, plików XML:

 1. Struktura 1 - księgi rachunkowe;
 2. Struktura 2 - wyciągi bankowe;
 3. Struktura 3 - magazyn;
 4. Struktura 4 - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT;
 5. Struktura 5 - faktury VAT;
 6. Struktura 6 - podatkowa księga przychodów i rozchodów;
 7. Struktura 7 - ewidencja przychodów.

Te struktury zostały zostały udostępnione przez MF do konsultacji, a ich ostateczna posatć zostanie upubliczniona w późniejszym czasie.

Wiadomo, że czynnik ludzki podczas wprowadzanych danych do programów będzie w tym przypadku powodował niepewność wsród przedsiębiorców. Bo kto zagwarantuje, że księgowa, handlowiec nie pomylił cyferek na klawiaturze?

W przypadku przekazania pliku JPK zawierającego błedy przedsiębiorcom grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Samo wygenerowanie pliku JPK jest dopiero połową sukcesu. Dane zawarte w pliku .xml są nieodczytywalne dla księgowej lub przedsiębiorcy.

Sage znalazł na to rozwiązanie - e-Audytor - program, który będzie sprawdzał poprawnośc dnaych w wygenerowanych plikach JPK. e-Audytor będzie umożliwiał weryfikację poprawności informacji zawartych w JPK, umozliwi odczytanie pliku, zidentyfikowanie pomyłek, błedów. e-Audytor będzie działał z każdym oprogramowanie ERP, nie tylko z Symfonią.


 

RAS Serwis
Radosław Springer
1 Maja 46/1a
45-356 Opole

NIP: 753-156-60-28
Regon: 531304789
Tel. 77 441 71 71
Fax. 77 441 71 70

Właściciel

Radosław Springer
Tel. 602 270 772

symfonia sklep emailnapisz do mnie
           

Dział handlowy:

Katarzyna Springer
Tel. 668 398 855

symfonia sklep emailnapisz do mnie

Dział serwisowy:

Tomasz Kiesling
Tel. 694 377 950

symfonia sklep emailnapisz do mnie

Paweł Iżykowski
Tel. 604 470 826

symfonia sklep emailnapisz do mnie