Symfonia Sklep w Google+
Symfonia Sklep na Youtube
Pomoc on-line

Do skonfigurowania sesji niezbędny jest unikatowy indentyfikator i jednorazowe hasło. 

Usługa serwisowa jest płatna wg. stawki za 1 rh.   

Po zakończeniu sesji zdalnej zostanie wystawiona Faktura VAT.

Poniżej umieszczony jest link do do programu RAS SERWIS_TeamViewer. Pobranie programu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

symfonia sklep partner

Zdalny dostęp i pomoc przez Internet z wykorzystaniem TeamViewer

Symfonia sklep Opole

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Umożliwia rozliczanie firmy pod kątem księgowym. Zapewnia bezpieczeństwo i komfort codziennej pracy.  

symfonia opole finanse ksiegowosc

"Łatwe przystosowanie programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość do potrzeb Twojej firmy"

1. Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 23 miesięcy;

2. Obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych;

3. Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych;

4. Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowym, poprzez wprowadzenie bilansu Otwarcia i obrotów sprzedaży;

5. Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych;

6. Automatyczne naliczanie i dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z Wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych;

7. Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych

8. Możliwość definiowanie własnych rodzajów dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych 

"Komfort codziennej pracy i bezpieczeństwo danych"

1. Zapewnienie ciągłości rozliczeń poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia;

2. Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów

3. Tworzenie firmy testowej (próbnej) na podstawie danych firmy głównej – w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań;

4. Tworzenie storna czarnego lub czerwonego dla istniejącego dokumentu, kopii dokumentu;

5. Definiowanie  szablonów księgowania dla dokumentów, które mają powtarzający się sposób dekretacji;

6. Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów;

7. Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT;

8. Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych oraz dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach;

9. Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy;

10. Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych;

11. Rejestracja transakcji trójstronnych;

12. Możliwość rozliczania pracowników pobranych zaliczek;

13. Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu;

14. Mechanizm weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE

"Bieżąca kontrola zobowiązań i należności"

1. Możliwość zlecenia elektronicznego polecenia przelewu

2. Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach oraz możliwość wystawiania not odsetkowych w ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjna informacją o Naliczeniach cząstkowych;

3. Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty;

4. Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji;

5. Automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach;

6. Automatyczne zestawienie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentami oraz wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi;

7. Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczenia dodatkowej informacji

"Szybki dostęp do potrzebnych informacji"

1. Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów;

2. Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan przed ich ostatecznym zaksięgowaniem;

3. Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT;

4. Drukowanie raportów i zestawień sporządzonych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej – format PDF;

5. Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów

"Pomocne zestawienia i raporty"

1. Automatyczne prowadzenie dziennika księgowań;

2. Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych;

3. Automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT – VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK;

4. Automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego;

5. Automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych;

6. Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji;

7. Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy ustalaniu limitu kwoty podatku do zwrotu;

8. Możliwość nadania poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie potrzebnych informacji;

9. Automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej;

10. Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze;

11. Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach;

12. Przeprowadzanie różnorodnych analiz;

13. Szybki eksport do MS Excel raportów: Obroty konta, Zapisy na koncie, Obroty kont aktywnych, Obroty kont w miesiącu, Zestawienie obrotów i sald, Bilans oraz Rachunek zysków i strat;

14. Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika

15. Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Sage Symfonia Analizy Finansowe

RAS Serwis
Radosław Springer
1 Maja 46/1a
45-356 Opole

NIP: 753-156-60-28
Regon: 531304789
Tel. 77 441 71 71
Fax. 77 441 71 70

Właściciel

Radosław Springer
Tel. 602 270 772

symfonia sklep emailnapisz do mnie
           

Dział handlowy:

Katarzyna Springer
Tel. 668 398 855

symfonia sklep emailnapisz do mnie

Dział serwisowy:

Tomasz Kiesling
Tel. 694 377 950

symfonia sklep emailnapisz do mnie

Paweł Iżykowski
Tel. 604 470 826

symfonia sklep emailnapisz do mnie