Symfonia Sklep w Google+
Symfonia Sklep na Youtube
Pomoc on-line

Do skonfigurowania sesji niezbędny jest unikatowy indentyfikator i jednorazowe hasło. 

Usługa serwisowa jest płatna wg. stawki za 1 rh.   

Po zakończeniu sesji zdalnej zostanie wystawiona Faktura VAT.

Poniżej umieszczony jest link do do programu RAS SERWIS_TeamViewer. Pobranie programu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

symfonia sklep partner

Zdalny dostęp i pomoc przez Internet z wykorzystaniem TeamViewer

Symfonia sklep Opole

Sage Symfonia Handel

Sage Symfonia Handel występuje w dwóch wersjach: Sage Symfonia Handel Sprzedaż (Handel bez magazynu) oraz Sage Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn (Handel z magazynem).

symfonia opole handel

Sage Symfonia Handel wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową w firmie. Umożliwia elastyczne prowadzenie polityki sprzedaży wraz z systemami rabatowymi, także w firmach wielooddziałowych. Dzięki zestawowi raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych, wspiera szybki dostęp do informacji. Zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami. Dzięki współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl masz gwarancję integracji procesów biznesowych w zakresie wystawiania e-faktur i wysyłania ich do kontrahentów.

"Łatwe dostosowanie programu Sage Symfonia Handel do potrzeb firmy"

1. Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników;

2. Definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych;

3. Definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów;

4. Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz metodą szczegółowej identyfikacji)

"Pełna obsługa magazynu"

1. Obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe i systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów);

2. Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy pełna ewidencja stanów magazynowych;

3. Możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne;

4. Obsługa numerów seryjnych towarów

"Pełna obsługa dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych"

1. Wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych, faktur VAT RR, faktur VAT marża;

2. Łatwe dostosowanie do nowych regulacji dotyczących zasad opisu towaru lub usługi na paragonach;

3. Możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów;

4. Wystawianie dokumentów magazynowych: PZ i WZ, PW i RW, MM i korekt;

5. Protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych;

6. Dokumenty kasowe: KP, KW;

7. Możliwość użycia w każdym z dokumentów jednej z trzech, automatycznie przeliczanych, jednostek miary dla towaru;

8. Możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów związanych (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień);

9. Możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP);

10. Obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień);

11. Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji;

12. Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu;

13. Możliwość odłożenia dokumentu do bufora (poczekalni) przed jego wystawieniem

"Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie"

1. Tworzenie raportów kasowych;

2. Możliwość zlecania pojedynczych i grupowych przelewów elektronicznych;

3. W ramach przelewów elektronicznych system pozwala na obsługę wielu rachunków bankowych firmy, rachunków bankowych. Istnieje również możliwość importu operacji bankowych;

4. Zarejestrowane dane pozwalają wypełniać i podpowiadać większość operacji bankowych;

5. Wystawianie przelewów własnych oraz rejestracja przelewów obcych;

6. Obsługa dowolnych form płatności – czeków, kart kredytowych, kompensaty;

7. Możliwość tworzenia dowolnej liczby rejestrów pieniężnych;

8. Rozliczanie należności i zobowiązań;

9. Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie – z uwzględnieniem zmian kursów walut

"Wygodne planowanie i prowadzenie określonej polityki sprzedaży"

1. Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów);

2. Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru;

3. Ustalanie indywidualnych cen i upustów dla kontrahentów na dany towar;

4. Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów;

5. Zarządzanie promocjami okresowymi;

6. Możliwość prowadzenia cenników w walutach;

7. Pomoc w naliczaniu bieżących cen oraz wyznaczanie cen na podstawie poziomów marży lub narzutu;

8. Możliwość przeprowadzenia operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów

"Szybki dostęp do potrzebnych informacji"

1. Możliwość łączenia danych z wielu oddziałów firmy w centralnej bazie;

2. Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem;

3. Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach wg różnych kryteriów;

4. Możliwość tworzenia własnych raportów na podstawie narzędzi wbudowanych w program;

5. Możliwość uszeregowania i sortowania danych w zestawieniach

"Zestaw raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych"

1. Zestawienia handlowe (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów;

2. Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem;

3. Wiekowanie należności i zobowiązań można wykonać na konkretny dzień;

4. Zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty;

5. Zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne;

6. Możliwość tworzenia cennika dla wybranych towarów oraz dla określonego kontrahenta;

7. Zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu;

8. Możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym);

9. Tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych;

10. Możliwość zapisu zestawień i dokumentów w postaci plików w formacie PDF i wysyłania ich pocztą elektroniczną;

11. Generowanie elektronicznych deklaracji Intrastat 

12. Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z modułami Sage Symfonia Finanse i Księgowość oraz Sage Symfonia Mała Księgowość; 

13. Możliwość przekazywania zadekretowanych dokumentów bezpośrednio do bufora programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość; 

14. Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Sage Symfonia Handel do programu Sage Symfonia Mała Księgowość

RAS Serwis
Radosław Springer
1 Maja 46/1a
45-356 Opole

NIP: 753-156-60-28
Regon: 531304789
Tel. 77 441 71 71
Fax. 77 441 71 70

Właściciel

Radosław Springer
Tel. 602 270 772

symfonia sklep emailnapisz do mnie
           

Dział handlowy:

Katarzyna Springer
Tel. 668 398 855

symfonia sklep emailnapisz do mnie

Dział serwisowy:

Tomasz Kiesling
Tel. 694 377 950

symfonia sklep emailnapisz do mnie

Paweł Iżykowski
Tel. 604 470 826

symfonia sklep emailnapisz do mnie