Symfonia Sklep w Google+
Symfonia Sklep na Youtube
Pomoc on-line

Do skonfigurowania sesji niezbędny jest unikatowy indentyfikator i jednorazowe hasło. 

Usługa serwisowa jest płatna wg. stawki za 1 rh.   

Po zakończeniu sesji zdalnej zostanie wystawiona Faktura VAT.

Poniżej umieszczony jest link do do programu RAS SERWIS_TeamViewer. Pobranie programu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

symfonia sklep partner

Zdalny dostęp i pomoc przez Internet z wykorzystaniem TeamViewer

Symfonia sklep Opole

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników w małych i średnich firmach.

symfonia opole kadry place

Automatyzuje obliczanie płac i ewidencję czasu pracy. Zapewnia kompleksową obsługę wszystkich form zatrudnienia, w tym również umów cywilno-prawnych. Współpracuje z programem Płatnik w zakresie deklaracji ZUS, umożliwia przygotowanie dokumentów zgodnych z formatem aplikacji SODiR off-line, minimalizuje ryzyko błędu możliwego w przypadku ręcznego wykonywania tych czynności.

"Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych w oprogramowaniu Sage Symfonia Kadry i Płace"

1. Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (choroba, urlop, nadgodziny, aneksy do umów o pracę), jak i nie mających na nie wpływu (szkolenia, delegacje)

2. Kompleksowa obsługa wszystkich form zatrudnienia: umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, prawa autorskie, umowa zryczałtowana)

3. Wygodna prezentacja wszystkich danych w kalendarzu pracownika;

4. Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych „ przyszłych” miesiącach (planowanie kosztów płac i podwyżek);

5. Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy dla firmy, grup pracowników i pracowników;

6. Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np. badań lekarskich;

7. Gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach;

8. Możliwość ewidencjonowania informacji z umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych;

9. Wygodna zbiorcza ewidencja danych kadrowych, możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników

"Automatyzacja comiesięcznego planu naliczania płac i zarządzanie danymi kadrowymi"

1. Naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych;

2. Przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku oraz urlopu;

3. Automatyczne uwzględnianie składników okresowych w podstawach do zasiłków;

4. Automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych o ukończonych szkołach i przebiegu zatrudnienia;

4. Możliwość kontrolowania wykorzystania urlopu (wypoczynkowego i na żądanie) w danym roku kalendarzowym;

5. Automatyczne wyliczenia stażu pracy potrzebnego do wyliczenia dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej;

6. Automatyczne przenoszenie liczby dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru urlopu w roku bieżącym;

7. Kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia oraz proporcjonalne naliczenie urlopu w roku;

8. Kartoteka listy płac w jednym miesiącu;

9. Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów;

10. Możliwość rozliczania zasiłków przy umowach cywilnoprawnych;

11. Możliwość rozliczania umów cywilnoprawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji;

12. Możliwość rozliczania dwóch różnych umów cywilnoprawnych (jednej z ubezpieczeniem, drugiej bez) w jednym okresie płacowym;

13. Walidacja poprawności wypełnionych danych kadrowych przy zgłaszaniu pracowników do ZUS, raport sprawdzający poprawność danych w zestawieniach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i wyrejestrowanie ZWUA;

14. Raport prezentujący listę pracowników w danym miesiącu, którym należy się wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego wraz z automatycznie wyliczoną kwotą do wyrównania;

15. Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto;

16. Możliwość zarządzania i kontrola nad potrąceniami urzędowymi i innymi z pensji pracownika;

17. Automatyczne tworzenie przelewów na wiele kont pracownika z podziałem kwoty przelewu w dowolnie określonej proporcji;

18. Możliwość tworzenia i wysyłania przelewów elektronicznych przy współpracy z programem Sage Symfonia e-Dokumenty

"Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych"

1. Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia;

2. Wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem;

3. Przesyłanie danych do programu Płatnik;

4. Dodatkowe deklaracje ZUS, np. ZUS Z-3, ZUS Z-17;

5. Wydruki przelewów do ZUS i innych urzędów indywidualnie i grupowo;

6. Przygotowanie dokumentów zgodnych z formatem aplikacji SODiR OffLine, m.in. Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

7. Możliwość tworzenia plików XML do przesyłania deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R drogą elektroniczną za pomocą przeznaczonych do tego celu aplikacji Posiadających podpis elektroniczny

"Zestawienia i dokumentacja kadrowo-płacowa"

1. Generowanie wybranych danych personalnych do zestawień statystycznych;

2. Możliwość wydruku dokumentów kadrowych wykorzystujących MS Word: umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę, świadectwa pracy, informacji o warunkach Zatrudnienia, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu z możliwością definiowania dowolnych własnych szablonów dla tych warunków;

3. Łatwy dostęp do wszystkich informacji kadrowo-płacowych o pracowniku;

4. Szeroki wachlarz gotowych zestawień wykonywanych w programie lub przy użyciu MS Excel;

5. Możliwość łatwego definiowania dowolnych zestawień prezentujących dowolne dane kadrowe lub płacowe;

6. Możliwość archiwizacji dowolnych dokumentów w uniwersalnym formacie PDF

"Tajność informacji"

1. Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień Użytkownika – pełen dostęp dla szefów firmy oraz ograniczony dostęp dla innych pracowników;

2. Możliwość utajnienia płac i danych kadrowych

"Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy"

1. Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku – po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy;

2. Możliwość ukrycia nieużywanych w aktualnej wersji programu elementów, wzorców, definicji zdarzeń w Archiwum definicji;

3. Szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń;

4. Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń;

5. Możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych;

6. Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy;

7. Możliwość tworzenia wielu rodzajów listy płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych;

8. Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk;

9. Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania oraz rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku;

10. Automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych

RAS Serwis
Radosław Springer
1 Maja 46/1a
45-356 Opole

NIP: 753-156-60-28
Regon: 531304789
Tel. 77 441 71 71
Fax. 77 441 71 70

Właściciel

Radosław Springer
Tel. 602 270 772

symfonia sklep emailnapisz do mnie
           

Dział handlowy:

Katarzyna Springer
Tel. 668 398 855

symfonia sklep emailnapisz do mnie

Dział serwisowy:

Tomasz Kiesling
Tel. 694 377 950

symfonia sklep emailnapisz do mnie

Paweł Iżykowski
Tel. 604 470 826

symfonia sklep emailnapisz do mnie